Provozní a domovní řád na Technometře

Ubytovaný na této chatě je povinen dodržovat tento ubytovací a provozní řád. V případě, že jej poruší, má právo příslušný správce jeho pobyt ihned bez náhrady ukončit.

Základní informace k pobytu

 • Pobyt na chatě je možný pouze na základě objednávky.
 • Na chatě mohou být ubytováni pouze ti, kteří jsou přihlášeni.
 • Po celou dobu pobytu je přítomen určený chatař.
 • Rozdělení pokojů probíhá vždy výhradně po dohodě s chatařem.
 • Je zakázáno do chaty vodit veškerá zvířata.
 • Je zakázáno kouření v celém objektu, zákaz se vztahuje na všechny druhy cigaret i přístrojů.
 • Je zakázáno v chatě používat otevřený oheň (svíčky, kahánky atp.) a je nutno dodržovat dané požární předpisy.
 • K chatě je možno přijíždět vlastními osobními auty, pouze však v počtu 4 vozidel, a to dle dohody při objednání a za příslušnou úhradu (povolenku předá chatař).
 • V zimním období se nezajišťuje doprava osob ani materiálu pro ubytované.
 • Na objednaný pobyt může být vyžádána zálohová úhrada na ubytování, záloha je nevratná (vrácení pouze ve výjimečných případech).
 • Na chatě se třídí do připravených košů, jejich likvidaci provádí chatař.
 • S ohledem na ohřev teplé vody formou boilerů je nutné touto vodou šetřit (nemýt nádobí pod tekoucí vodou, dlouhé sprchování, atp.).
 • V jarních a podzimních měsících je požadováno min. obsazení chaty (10 – 12 osob).
 • V kuchyni jsou k dispozici 2 elektrické sporáky a pro vytápění kuchyně, případně i vaření, jsou k dispozici kamna na tuhá paliva.

Nástup na chatu

 • Na ubytování se nastupuje nejdříve v 15:00.
 • Při vstupu do chaty, i nadále, se přezouvejte na verandě. V prostorách chaty se pohybujte pouze po přezutí.
 • Pro uložení a sušení bot slouží sušárna na verandě.
 • Při vstupu do chaty se ubytovaný hlásí chataři a následně provede zapsání potřebných údajů (jméno, číslo občanského průkazu, bydliště, u dětí datum narození, délku pobytu).
 • Ubytovaní si převezmou od chataře povlečení.

Pobyt na chatě

 • K uložení potravin slouží skříňky na chodbě v přízemí, příslušející k pokoji, dále 2 lednice v kuchyni.
 • Vaření se provádí pouze v kuchyni. K použití je potřebné nádobí a kuchyňské nářadí. Použité nádobí a kuchyňské nářadí si každý po sobě ihned umyje, otře a uloží na příslušné místo.
 • Ke konzumaci jídel slouží jídelna. V případě společného stravování (např. školy) lze využít společenskou místnost s tím, že se po jídle provede úklid.
 • Nádobí ani jídlo nenosíme na pokoje.
 • V pokojích i v dalších místnostech nesmí ubytovaní bez souhlasu přemisťovat nábytek. Zároveň není dovoleno užívat vlastních elektrických spotřebičů (mimo holicích strojků, vysoušečů vlasů a vlastních počítačů).
 • V zimním období lze větrat pouze otevřením okna na krátkou dobu (možnost zamrznutí oken). Každý pokoj má samostatný přímotop. Teplota pokoje je řízena termostatem, do kterého nesmí ubytovaný zasahovat. Pokud bude ubytovaný požadovat snížení teploty na pokoji, lze provést vypnutí přímotopu pouze chatařem. Tyto přímotopy nezakrývat oblečením ani používat k sušení prádla.
 • V době od 23:00 do 7:00 ranní jsou ubytovaní povinni dodržovat noční klid.  Ve výjimečných případech lze změnu řešit s přítomným chatařem.
 • Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chaty i na vnějším prostranství.
 • Rozdělávání malého ohně je povoleno pouze v určeném prostoru, je nutno dodržet bezpečnost proti rozšíření ohně, před odchodem provést úklid a uhašení.
 • Škody způsobené ubytovaným na zařízení pokoje, na vybavení, na nádobí apod. nahlásí chataři, a provede odpovídající úhradu způsobené škody.
 • Při používání venkovního bazénu (nádrže pitné vody) je nutno dodržovat bezpečnost a jeho užívání je na vlastní nebezpečí.

Odjezd z chaty

 • Nejpozději den před odjezdem provede ubytovaný úhradu za pobyt nebo podklad pro fakturaci (týká se ubytování, parkování či jiné úhrady).
 • Ubytovaný v den odchodu uvolní do 10:00 pokoj řádně uklizený (vysát koberce, uklidit používané police, ap.). Uklizený pokoj předá chataři.
 • Ubytovaný odevzdá složené použité povlečení.
 • Ubytovaný uklidí skříňku na chodbě použitou pro potraviny a vyklidí lednici.
 • Chatu opustí nejpozději do 12:00 (důvodem je úklid chaty pro další ubytované).

Závěrem

Každý ubytovaný si musí uvědomit, že tato chata není hotel a že jeho povinností je všude dodržovat pořádek, čistotu a dodržovat podmínky ubytovacího a provozního řádu.

Jsme rádi, že jste si vybrali naši chatu a přejeme Vám příjemný pobyt.


Verze pro tisk